ป้ายทาวเวอร์ และป้ายติดตั้งบนอาคารสูงโดยใช้เครนกระเช้า

Visitors: 1,682